HOME
USŁUGI
OPIS USŁUG
GALERIA
CERTYFIKATY
KONTAKT

Absolute Welding & NDT
TECHNOLOGIA SPAWALNICZA I INSPEKCJE
BADANIA METODĄ WIZUALNĄ (VT)
MAGNETYCZNO-PROSZKOWĄ (MT)
ULTRADŹWIĘKOWĄ (UT)
PENETRACYJNĄ
Nadzory prac spawalniczych IWE / EWE / IWI
Kierowanie pracami spawalniczymi (grupą spawaczy na danym projekcie)
Tworzenie procedur systemowych zgodnie z PN-EN 1090-2 oraz PN-EN ISO 3834-2
Kwalifikowanie technologii spawania WPS, WPQR, instrukcje spawania
Umożliwiamy bardzo szybkie i skuteczne badanie ultradźwiękowe dzięki zastosowaniu nowoczesnych defektoskopów ultradźwiękowych i oryginalnych głowic badawczych:
Wykonujemy badania ultradźwiękowe stali węglowych dot. głównie złącz spawanych (z pełnym dostępem, dostępem jednostronnym, z pełnym oraz częściowym przetopem), doczołowych, teowych (również kątowych), badania złączy spawanych rur o różnej średnicy, badania blach i teowników na rozwarstwienia, badania grubości (bez badań wymagających sprzętu alpinistycznego). Posiadamy doświadczenie w badaniach stali walcowanych w różnych kierunkach do specjalnych zastosowań. Umożliwiamy również badania aluminium (w tym złącz spawanych) po uzgodnieniu warunków badań. Umożliwiamy badania złączy spawanych w zakresie grubości materiału podstawowego od 8mm do ok. 100mm (materiały o większej grubości po szczegółowych ustaleniach). Na życzenie klienta jesteśmy w stanie dokładnie określić lokalizację znalezionej wady w przekroju złącza spawanego i przypuszczalny jej rodzaj oraz określić metodę naprawczą. Jako środek sprzęgający stosujemy roztwór kleju do tapet lub inny środek po dokładnych ustaleniach. Dysponujemy odpowiednimi wzorcami do badań UT.
Przeprowadzamy badania magnetyczno-proszkowe złączy pachwinowych, złączy z pełnym oraz z częściowym przetopem wykorzystując jarzmo zasilane prądem 220V oraz magnes stały bez zasilania (w miejscach trudno dostępnych). Środki stosowane przez naszą firmę do badań posiadają bazę wodną, nie wpływając negatywnie na kolor konstrukcji po malowaniu w miejscu badania. Dysponujemy miernikiem pola magnetycznego oraz odpowiednimi wzorcami do badań MT.
Badania wizualne wykonujemy przy oświetleniu spełniającym wymagania norm europejskich oraz przy wyższych wymaganiach (natężenie oświetlenia jest do uzgodnienia). Posiadamy przyrządy pomiarowe do badań geometrii spoin oraz oprzyrządowanie towarzyszące badaniom. Dysponujemy również miernikiem natężenia oświetlenia.
Nasz osprzęt jest certyfikowany i spełnia wymagania norm europejskich.
Liczba personelu oraz sprzętu niezbędnego przy danym projekcie / zleceniu jest każdorazowo do uzgodnienia.
Wykonujemy badania NDT konstrukcji stalowych oraz statków i konstrukcji morskich. Posiadamy doświadczenie w badaniach platform morskich oraz konstrukcji nośnych wież wiatrowych.
Nasze badania we wszystkich metodach mieszczą się z zakresie produkcji i eksploatacji dla złączy spawanych, odlewów oraz odkuwek, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
Koszty inspekcji ustalane są zawsze indywidualnie z Klientem podczas omówienia zakresu przewidzianych prac. Podczas wykonywania badań obowiązuje upust 5% od cen netto przy spełnieniu określonych wcześniej warunków.
Oferujemy konkurencyjne ceny zachowując wysoką jakość wykonywanych usług.