HOME
USŁUGI
OPIS USŁUG
GALERIA
CERTYFIKATY
KONTAKT

Absolute Welding & NDT
TECHNOLOGIA SPAWALNICZA I INSPEKCJE
BADANIA METODĄ WIZUALNĄ (VT)
MAGNETYCZNO-PROSZKOWĄ (MT)
ULTRADŹWIĘKOWĄ (UT)
PENETRACYJNĄ
Nadzory prac spawalniczych IWE / EWE / IWI
Kierowanie pracami spawalniczymi (grupą spawaczy na danym projekcie)
Tworzenie procedur systemowych zgodnie z PN-EN 1090-2 oraz PN-EN ISO 3834-2
Kwalifikowanie technologii spawania WPS, WPQR, instrukcje spawania